Donaties

Stichting Denk en Herdenk organiseert reizen die zijn bedoeld voor jongeren/ studenten. Daar de kosten van de reis hoog zijn en de koopkracht van de doelgroep klein is, zijn giften zeer welkom. 

Giften kunnen ook ter nagedachtenis aan een persoon worden gedaan. Gelieve contact met ons op te nemen. 

Stichting Denk en Herdenk is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Alle giften aan een ANBI zijn belasting aftrekbaar! 

U kunt uw bijdrage storten op de volgende rekening: 

 

ABN-AMRO 52.17.56.979 

t.n.v. Stichting Denk en Herdenk, Amsterdam 

IBAN: NL80ABNA0521756979 

BIC: ABNANL2A